6. Bedrijfsvoering

6.1 Bedrijfsvoering

Risico's

Onderstaand de top 3 van financiële risico’s die voor dit programma geïnventariseerd zijn. Dit laat onverlet dat er naast de financiële risico’s, ook andere risico’s kunnen zijn. Die zijn hier niet in meegenomen.
Tabel:PF.R.6.1

Nr.

Risico

Beheersmaatregel

Benodigde weerstands-capaciteit in €

Portefeuille-houder

1

Tot de oplevering van nieuwbouw is er sprake van een modus van instandhoudingsonderhoud van het stadhuiscomplex. Er kunnen zich omstandigheden voordoen, waarin er investeringen moeten worden gedaan die niet in de planning van het instandhoudingsonderhoud waren voorzien.

De eerder uitgevoerde inspectie wordt geactualiseerd in verband met het genomen besluit voor nieuwbouw en reeds uitgevoerd noodzakelijk onderhoud afgelopen jaar.

442

Kraanen

2

Project Toekomst Stadhuis: Vertraging oplevering nieuwbouw, ondermeer door latere besluitvorming, met als gevolg langere instandhouding huidige huisvesting die niet meer voldoet aan de wettelijke eisen

1 Duidelijke afbakening en planning van het project
2. Strakke aansturing van de inzet van mensen en opdrachten
3. Betrokkenheid Raad en Stad in het voorbereidingsproces voor het PvE en stedenbouwkundig kader
4. Onderzoek of er gebruik gemaakt kan worden van een tijdelijke ontheffing om te voldoen aan de wettelijke eisen.
5. Zoeken naar kosteneffectieve maatregelen die mogelijk ook bij een eventuele herontwikkeling bruikbaar zijn.

381

Kraanen

3

Er onstaat een te hoge werkdruk waardoor er lagere productiviteit onstaat en er een toename is van langdurig verzuim

Prioriteren in werk door medewerkers/managers/college, constante dialoog met medewerkers én periodiek werkbelevingsonderzoek (inclusief werkdruk).

345

Kraanen

ga terug
Deze pagina is gebouwd op 06/10/2020 08:12:43 met de export van 06/10/2020 08:09:06