Home

Bijlagen

In 2019 heeft de gemeente Amersfoort 496 subsidies verstrekt. Van deze subsidies waren 446 incidentele/projectsubsidies en 50 structurele/exploitatiesubsidies. Het totaal aantal subsidies in onderstaand overzicht wijkt af van het hiervoor genoemde aantal. Dit komt omdat een aantal subsidies over meerdere beleidsvelden zijn toegekend en daardoor ook meerdere keren worden meegenomen in de totaaltelling. Een overzicht van de subsidies per beleidsveld:

Tabel: PS.01: Overzicht verstrekte subsidies

Incidentele

Structurele

projectsubsidies

exploitatie subsidies

Aantal

Bedrag

Aantal

Bedrag

Programma 1.1 Stedelijk beheer en milieu

Duurzaamheid

5

195

-

-

Programma 2.1 Sociaal Domein

Basisinfrastructuur

34

9.903

14

642

Ambulante zorg

7

723

1

12.504

Specialistische zorg

10

940

3

326

Beschermd wonen

19

3.071

8

15.705

Diversiteit, integratie en toegankelijkheid

9

83

-

-

Werk en inkomen

14

1.373

11

20.649

Programma 2.2 Veiligheid en handhaving

Sociale veiligheid

1

34

1

44

Fysieke veiligheid

1

50

-

-

Programma 3.1 Economie

Economie

12

395

1

265

Programma 3.2 Onderwijs en jeugd

Onderwijs, jeugd en arbeidsmarkt

144

8.420

2

251

Programma 3.3 Sport

Sport en Bewegen

105

639

1

11

Programma 3.4 Cultuur

Cultuur, kunst en erfgoed

75

1.795

15

14.664

Evenementen en recreatie

16

429

-

-

Programma 4.1 Bestuur en dienstverlening

Bestuur en regionale samenwerking

-

-

1

4

Gebiedsgericht werken

10

351

-

-

TOTAAL

462

28.401

58

65.065

Een gedetailleerd overzicht van de verstrekte subsidies is te vinden in het online subsidieregister via http://www.amersfoort.nl/subsidies.
De subsidies in bovenstaand overzicht zijn verstrekt in het subsidiejaar 2019. Alle per boekjaar uitbetaalde subsidies  zijn vastgelegd in de financiële administratie en sluiten aan bij de jaarrekening over dat boekjaar.
Met ingang van juni 2019 is de nieuwe Algemene Subsidieverordening Amersfoort 2019 van kracht. De categorieën subsidies zijn met de nieuwe ASV veranderd. In bovenstaand overzicht lopen nog twee categorieën door elkaar.

ga terug
Deze pagina is gebouwd op 06/10/2020 08:12:43 met de export van 06/10/2020 08:09:06