Home

Bijlagen

Investeringen totaal overzicht

Hieronder presenteren we een gemeentebreed overzicht van de geplande, gerealiseerde en doorgeschoven investeringen in 2019.

Tabel: MI.01 Investeringen

* Deze investeringen worden toegelicht in de analyse van deelprogramma 1.4 Mobiliteit, opgenomen in de VERDER en Beter Benutten tabellen.

**Deze investeringen zijn gepland, maar worden niet gerealiseerd’.

ga terug
Deze pagina is gebouwd op 06/10/2020 08:12:43 met de export van 06/10/2020 08:09:06