Jaarrekening

Gebeurtenissen na balansdatum

Het COVID-19 (Corona) virus
De huidige ontwikkelingen rondom het COVID-19 virus (Corona) hebben grote maatschappelijke en economische gevolgen. Volgens recente ramingen van het CPB wordt er onder andere gevreesd voor een (diepe) recessie.  Het COVID-19 virus heeft met de ontwikkelingen in 2020 geen financiële gevolgen voor de jaarrekening 2019.

De recente ontwikkelingen rondom het COVID-19 virus zullen echter wel grote gevolgen hebben voor de gemeentelijke financiën vanaf 2020 waarvan de financiële effecten onzeker (maar materieel) kunnen zijn.

ga terug
Deze pagina is gebouwd op 06/10/2020 08:12:43 met de export van 06/10/2020 08:09:06