Home

Bijlagen

Specificatie van de gegarandeerde geldleningen rechtspersonen

Woningbouwcorporaties

Schuldrestant

Stichting Portaal

89.228

Woonzorg Nederland

3.152

Stichting de Alliantie (SSC)

434.503

Omnia Wonen

33.913

Subtotaal

560.796

Sociaal culturele- sportinstellingen

Schuldrestant

Stichting St. Pieters en Bloklands Gasthuis- Cultureel Erfgoed

2.530

Korfbalvereniging Soesterkwartier

30

Amersfoortse Onderwatersportvereniging Aqua-Holic

8

Stichting Hockeybeheer Amersfoort

239

Atletiekvereniging Triathlon

41

L.T.V. Randenbroek

16

Stichting Vathorst Hockey

123

Stichting Tennispark Nieuwland

8

Stichting Museum Flehite

571

Stichting Scouting Mondriaan

231

Tennisclub Hoogland

28

Stichting Beweging 3.0

1.016

Voetbalvereniging ASC Nieuwland

24

Stichting Tennispark Vathorst

585

Watersport Vereniging De Eemkruisers

27

Voetbalvereniging CJVV

195

Amersfoortse Kleinveefokkers Vereniging

2

Stichting Tennispark Nieuwland

355

Korfbalvereniging MIA

2

Voetbalvereniging VOP

173

Tennisclub Hoogland

8

St Vathorst Hockey

21

St Huis vd Watersport

350

Fluor (De Kelder)

419

Turn Inn (GymXL)

333

ASC Nieuwland

27

Stichting Schietbaan Nieuwland

1.094

VV Hoogland

96

Subtotaal

8.552

Overige

Schuldrestant

Ontwikkelbedrijf Vathorst C.V.

48.968

TOTAAL

618.316

ga terug
Deze pagina is gebouwd op 06/10/2020 08:12:43 met de export van 06/10/2020 08:09:06