Jaarrekening

Overzicht incidentele en structurele baten en lasten

Tabel: JI.01 Incidentele baten en lasten

Presentatie van het structureel saldo

PRIMITIEVE BEGROTING 2019

BEGROTING 2019 NA WIJZIGING

REKENING 2019

AFWIJKING BEGROTING -/- REKENING

Totaal Baten

496.452

499.762

515.454

15.692

Totaal Lasten

-516.605

-531.524

-542.393

-10.869

Saldo baten en lasten

-20.153

-31.762

-26.939

4.823

Toevoegingen en onttrekkingen aan reserves

20.153

31.762

32.658

896

Resultaat

0

0

5.718

5.718

Waarvan incidentele baten en lasten (saldo)

-7.728

-6.124

-635

5.489

Structurele saldo

7.728

6.124

6.353

229

Structuele baten en lasten na verlaging van incidentele posten

PRIMITIEVE BEGROTING 2019

BEGROTING 2019 NA WIJZIGING

REKENING 2019

AFWIJKING BEGROTING -/- REKENING

Baten

499.141

501.085

523.316

22.231

Lasten

-491.413

-494.961

-516.963

-22.002

Structeel saldo

7.728

6.124

6.353

229

Tabel JI.01.01

JI.02  Structurele reserve mutaties

Structurele reservemutaties

PRIMITIEVE BEGROTING 2019

BEGROTING 2019 NA WIJZIGING

REKENING 2019

AFWIJKING BEGROTING -/- REKENING

Stortingen:

Reserve dekking kapitaallasten stadhuisplein

-575

0

0

0

Onttrekkingen:

Reserve toekomstige vervangingsinvesteringen

2.163

2.141

1.150

-991

Saldo structurele reservemutaties

1.588

2.141

1.150

-991

ga terug
Deze pagina is gebouwd op 06/10/2020 08:12:43 met de export van 06/10/2020 08:09:06