3. Lerende, werkende en dynamische stad

3.3 Sport

% niet-wekelijkse sporters

Realisatie cijfers

Streefcijfers

2015

2016

2017

2018

2019

2019

42,9

Bron:

GGD

Toelichting:

Percentage van de bevolking van 19 jaar en ouder dat niet minstens één keer per week aan sport doet. Het betreft hier een verplichte indicator vanuit het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV). Zie www.waarstaatjegemeente.nl. Dit cijfer is gebaseerd op vierjaarlijks GGD onderzoek. Het % niet-wekelijkse sporters wijkt af van het % niet-wekelijkse sporters in de Amersfoortse Vrijetijdsmonitor 2018, omdat de vraag op een andere manier gesteld is.

% volwassenen en senioren dat voldoet aan de (nieuwe) beweegrichtlijn

Realisatie cijfers

Streefcijfers

2015

2016

2017

2018

2019

2019

55

Bron:

GGD

Toelichting:

Het gaat hier om de in 2017 ontwikkelde nieuwe beweegrichtlijn. Deze geldt ter vervanging van de Nederlandse Norm Gezond Bewegen (NNGB). De beweegrichtlijn is strenger dan de NNGB: niet alleen voldoende beweging, maar ook bot- en spierversterkende activiteiten zijn vereist om aan de richtlijn te voldoen. De beweegrichtlijn wordt in 2020 opnieuw door de GGD gemeten.

ga terug
Deze pagina is gebouwd op 06/10/2020 08:12:43 met de export van 06/10/2020 08:09:06