3. Lerende, werkende en dynamische stad

3.3 Sport

Risico's

Onderstaand de top 3 van financiële risico’s die voor dit programma geïnventariseerd zijn. Dit laat onverlet dat er naast de financiële risico’s, ook andere risico’s kunnen zijn. Die zijn hier niet in meegenomen.
Tabel:PF.R.3.3

Nr.

Risico

Beheersmaatregel

Benodigde weerstands-capaciteit in €

Portefeuille-houder

1

Indien er een gewijzigd advies van RIVM komt ten aanzien van kunstgrasvelden met rubber (SBR) infill, is mogelijk vervroegde vervanging van infill en/of toplaag van kunstgrasvelden nodig.

Ontwikkelingen worden gemonitord. Als het risico zich materialiseert (via VNG) inzetten op compensatie door het Rijk en bezien of fasering van vervanging mogelijk is. In het kader van de zorgplicht zijn bij een aantal kunstgrasvelden kantplanken geplaatst. Deze worden bij vervanging van de overige velden de komende tijd ook geplaatst.

480

Buijtelaar

2

Het sportbedrijf van de gemeente Enschede is door de rechtbank van Rotterdam 19 december jl. veroordeeld voor milieuvervuiling door rubberkorrels die buiten kunstgrasvelden van een voetbalvereniging terecht zijn gekomen. Deze uitspraak heeft gevolgen voor alle Nederlandse gemeenten waar kunstgrasvelden met rubber infill aanwezig zijn.

Renovatiebudget voor kunstgrasvelden is per 2018 door gemeente aangepast, onder andere om tijdens renovatie kantplanken en schoonlooproosters aan te brengen. De velden die zijn gerenoveerd vanaf 2018, zijn hiervan voorzien. Velden die in 2020 worden gerenoveerd, worden vanuit het renovatiebudget ook voorzien van kantplanken en schoonlooproosters.

472

Buijtelaar

3

Kortere levensduur infra-onderdelen van buitensportcomplexen (bijvoorbeeld verhoogde slijtage kunstgrasmat) als gevolg van intensiever gebruik en vandalisme door openstelling voor derden buiten de gebruiksuren. Mogelijk is eerdere vervanging van de infra-onderdelen van de buitensportaccommodaties dan gepland noodzakelijk.

Monitoren kwaliteit en zo nodig economische levensduur verkorten.
Sportverenigingen (buitensport) hebben via de subsidieregeling Sport en Bewegen mogelijkheden om de accommodatie te beveiligen.
Een spelregelbord (huishoudelijk reglement) kan worden opgesteld en zichtbaar gemaakt op het sportcomplex.
SRO monitort de staat van infraonderdelen en rapporteert aan de gemeente.

140

Buijtelaar

ga terug
Deze pagina is gebouwd op 06/10/2020 08:12:43 met de export van 06/10/2020 08:09:06