3. Lerende, werkende en dynamische stad

3.3 Sport

3.3 Sport

Inleiding

Sport en bewegen is een integraal onderdeel van het leven in de stad. Sport en bewegen brengt plezier, houdt Amersfoorters fit en vitaal en draagt bij aan maatschappelijke vraagstukken in buurten en wijken. We willen daarom graag dat iedere Amersfoorter een leven lang sport en beweegt. Samen met toekomstbestendige sportverenigingen en andere sportaanbieders, buurtsportcoaches en maatschappelijke partners vanuit onder meer onderwijs, gezondheidszorg en welzijn zorgen we voor een sport- en beweegaanbod dat aantrekkelijk en toegankelijk is voor iedereen. Sportaccommodaties en openbare ruimte in de stad worden zo multifunctioneel en intensief mogelijk gebruikt voor sport- en beweegactiviteiten. Niet alleen door sportverenigingen en inwoners, maar ook door onderwijsinstellingen, maatschappelijke partners uit zorg en welzijn, commerciële sportaanbieders, bedrijven, etc.

Belangrijke gebeurtenissen

Sportnota
Op 3 december 2019 is de sportnota is de sportnota 2019 - 2024 'Amersfoort in beweging - Samenspel voor een gezond groeiend Amersfoort' unaniem door de gemeenteraad vastgesteld. De nota is het resultaat van een intensief proces, waarbij vele partners in de stad nauw betrokken zijn. Met deze partners werken we nu aan het opstellen van een Lokaal Sportakkoord en de uitwerking van een uitvoerings- en investeringsprogramma voor de komende jaren.


Amerena

Anderhalf jaar na de opening kunnen we stellen dat Amerena een succes is. Mede door de energie die betrokken partners hebben gestoken in de samenwerking en in het complex, is een bruisend Amerena ontstaan. Bijna op ieder moment van de dag is het levendig en vinden activiteiten plaats. De bezetting van de zwembaden en van de sporthal is hoog, er is een uitstekend werkend operationeel team en de horeca functioneert naar behoren.
Er zijn ook aandachtspunten. De overgang van de twee oude zwembaden en een sporthal naar Amerena heeft in de praktijk geleid tot verschillen op enkele onderdelen binnen de exploitatie ten opzichte van de oorspronkelijke raming. Daarnaast kijken we samen met de betrokken partijen naar mogelijkheden om de samenwerking en het gekozen aansturingsmodel eenvoudiger en efficiënter vorm te geven. Naar verwachting worden beide trajecten in 2020 afgerond.
Kunstgrasvelden
Het sportbedrijf van de gemeente Enschede is door de rechtbank van Rotterdam op 19 december 2019 veroordeeld voor milieuvervuiling door rubberkorrels die buiten kunstgrasvelden van een voetbalvereniging terecht zijn gekomen. Deze uitspraak heeft gevolgen voor alle Nederlandse gemeenten waar kunstgrasvelden met rubber infill aanwezig zijn. Het correct naleven van de zorgplicht door de beheerder van kunstgrasvelden is van groot belang. In dat kader is al in 2018 het gemeentelijk renovatiebudget voor kunstgrasvelden aangepast, om benodigde fysieke aanpassingen aan te brengen. Met SRO inventariseren we welke aanvullende maatregelen voor beheer en onderhoud nodig zijn.
Accommodaties
De kwaliteit en staat van onze sportaccommodaties heeft continu onze aandacht. In 2019 is opdracht gegeven voor de realisatie van kleedkamers bij rugbyclub Eemland, zijn besluiten genomen over de vervanging van een kunstgrasveld bij VV Hoogland en de her situering van het hoofdveld bij AFC Quick en is een eerste verkenning gedaan voor een locatie voor een indoor tennis accommodatie voor ALTA. De trainingsfaciliteit voor Altis en AV Triathlon op sportpark Bokkeduinen is opgeleverd. Als onderdeel van de uitvoering van de sportnota ontwikkelen we komend jaar een visie en meerjarig investeringskader voor de sportaccommodaties in de stad.

€ 10.984

2,0 %

ga terug
Deze pagina is gebouwd op 06/10/2020 08:12:43 met de export van 06/10/2020 08:09:06