3. Lerende, werkende en dynamische stad

3.3 Sport

Projecten

Onderstaand is de voortgang van de projecten opgenomen binnen dit programma met de top 3 van de kwantitatieve risico’s.

Inhoud

Planning

Financiën

Ja

De inhoud en de scope van het project zijn in lijn met de laatste besluitvorming.

Ja

De voortgang van het project is in lijn met de planning van de laatste besluitvorming.

Ja

De huidige financiële positie is in lijn met de financiële planning uit de laatste besluitvorming.

Risico

Er is een risico dat de inhoud en de scope van de laatste besluitvorming niet haalbaar zijn.

Risico

Er is een risico dat de planning van het project conform de laatste besluitvorming niet wordt gehaald.

Risico

Er is een risico dat het budget, vastgesteld bij de laatste besluitvorming, zal worden overschreden.

Nee

De inhoud en de scope van het project wijken af van de laatste besluitvorming.

Nee

De voortgang van het project is niet in lijn met de planning uit de laatste besluitvorming.

Nee

De huidige financiële positie is niet in lijn met de financiële planning uit de laatste besluitvorming.

Tabel: PP.3.3.1

Project

Hogewegzone- zwembad (Amerena)

Kosten project

Bijdrage van derden

Saldo

Totaal budget/krediet:

33.200

33.200

Realisatie

Lasten/ Baten

32.988

32.988

Inhoud

Planning

Financiën

Stand van zaken cf besluitvorming?

Nazorg periode loopt naar verwachting 1 jaar uit ten opzichte van het contract.

Kwantitatieve risico's

Risicocategorie

Omschrijving risico

Acties

Vorige rapp

Huidige rapp

De gecontracteerde marktpartij gaat binnen 10 jaar na ingebruikname failliet.

Het D&B traject is afgerond, echter heeft een evt faillissement van de aannemer ook risico’s in beheerfase bij eventuele garantiegevallen. Dus faillissement heeft in ieder geval tot 10 jaar na in gebruikname mogelijke risico’s in zich.

2. De exploitatie van het sportcomplex (inclusief horeca en parkeren) past niet binnen de beschikbare middelen.

Periodiek toetsen van voorliggende exploitatie afspraken of deze passen binnen de eerder gemaakt afspraken met de exploitant. Hiervoor is een werkgroep voor ingesteld samen met de gemeente en exploitant.

Betreft een exploitatierisico, geen projectrisico

3. Het sportcomplex blijkt niet volledig te voldoen aan de wensen / verwachtingen van de huurders en / of gebruikers.

Huurder en gebruikers zijn deelnmer aan de programmatafel om hier samen tot een oplossing te komen.

Geen risico meer

Toelichting:

ga terug
Deze pagina is gebouwd op 06/10/2020 08:12:43 met de export van 06/10/2020 08:09:06