3. Lerende, werkende en dynamische stad

3.3 Sport

De voortgang van de zichtbare resultatenis in te delen in de volgende categoriën:

Doorlopend

Uitgevoerd

In uitvoering

Niet uitgevoerd

Zichtbaar resultaat

Voortgang

Toelichting

3.3.1 Sport en bewegen

Zoveel mogelijk Amersfoorters (kunnen) sporten en bewegen.

Amerena kent een zéér hoge bezettingsgraad; op vrijwel elk moment van de dag vinden er activiteiten plaats, georganiseerd door de hoofdgebruikers. Het schoolzwemmen is geïntroduceerd voor scholen in de nabijheid van Amerena.Door het Jeugdfonds Sport en Cultuur zijn ruim 1.300 kinderen lid geworden van een sportvereniging. I.s.m. Stichting Life Goals zijn 120 clienten van GGZ Centraal, Kwintes en Leger des Heils gaan sporten.We onderzochten de redenen waarom kinderen geen zwemdiploma hebben en implementeren in 2020 de maatregelen die dit tegen gaan.Door de subsidieregeling werden meer aanvragers uitgenodigd om met een nieuw sportaanbod bestaande activiteiten aan te vullen (bvb. padel, verschillende runs, zwem4daagse). In aanvulling op de WMO werd vanuit sport bijgedragen aan de aanschaf sporthulpmiddelen (o.a. aanschaf RaceRunners).De 21,5 fte buurtsportcoaches produceerden o.a. 300 clinics op scholen, in 6 wijken na-schoolse sportactiviteiten en 10 ontwikkeltrajecten bij verenigingen. Ook werd ‘Kies-je-sport’ voor volwassenen opgezet.De samenwerking met FC Utrecht werd verstevigd door inzet van bekende spelers.

3.3.1 Sport en bewegen

Onze sportvoorzieningen dragen bij aan ontmoeting en verbinding tussen Amersfoorters.

Het beweegrondje Soesterkwartier werd toegevoegd. Een tennisvereniging organiseerde – na jaren van afwezigheid – de ATP80 Dutch Open tennistoernooi. In Amerena vond het NK Zwemmen en NK Schoonspringen plaats.Het jaarlijkse Sportgala trok meer bezoekers dan voorgaande jaren bij het 10-jarig bestaan. Nieuw onderdeel was de aandacht voor 100-jarige verenigingen.

3.3.1 Sport en bewegen

Onze sportvoorzieningen ontwikkelen mee met de groei van onze stad.

De kwaliteit en staat van onze sportaccommodaties heeft continu onze aandacht. In 2019 is opdracht gegeven voor de realisatie van kleedkamers bij rugbyclub Eemland, zijn besluiten genomen over de vervanging van een kunstgrasveld bij VV Hoogland en de her situering van het hoofdveld bij AFC Quick en is een eerste verkenning gedaan voor een locatie voor een indoor tennis accommodatie voor ALTA. De trainingsfaciliteit voor Altis en AV Triathlon op sportpark Bokkeduinen is opgeleverd en de beweegronde in Soesterkwartier is geopend. De route voert langs de verschillende sportverenigingen in de wijk. Als onderdeel van de uitvoering van de sportnota ontwikkelen we komend jaar een visie en meerjarig investeringskader voor de sportaccommodaties in de stad.

ga terug
Deze pagina is gebouwd op 06/10/2020 08:12:43 met de export van 06/10/2020 08:09:06