1. Duurzame en groeiende stad

1.4 Mobiliteit

CO2 uitstoot van wegverkeer en mobiele werktuigen (exclusief snelwegen)

Realisatie cijfers

Streefcijfers

2015

2016

2017

2018

2019

2019

127

131

132

Bron:

Rijkswaterstaat

Toelichting:

De cijfers voor 2018 zijn op dit moment nog niet bij Rijkswaterstaat bekend.
Het cijfer is in kiloton CO2 per jaar. Mobiele werktuigen zijn o.a. vorkheftrucs, bulldozers, shovers en graafmachines.
Opgesplitst in wegverkeer en mobiele werktuigen, was de uitstoot van het wegverkeer in 2017 114 kiloton; voor mobiele werktuigen was dit 18 kiloton.
In de benchmark met een selectie van een vijftal vergelijkbare steden uit de G40, is de CO2 uitstoot van het wegverkeer in Amesfoort in 2017 vergelijkbaar met Breda, lager dan Zwolle en hoger dan de andere steden (Almere, Haarlem, Leiden). Er zijn geen streefcijfers voor benoemd.
Voor meer informatie, zie de Duurzaamheidsrapportage Amersfoort 2019.

Rapportcijfer verkeersveiligheid in de eigen straat

Realisatie cijfers

Streefcijfers

2015

2016

2017

2018

2019

2019

6,5

6,4

6,4

6,7

Bron:

Stadspeiling, O&S

Toelichting:

Rapportcijfer verkeersveiligheid in de eigen straat. Het betreft een steekproef. De beoogde verbetering voor 2019 is niet gerealiseerd.
Zie ook www.amersfoortincijfers.nl.

ga terug
Deze pagina is gebouwd op 06/10/2020 08:12:43 met de export van 06/10/2020 08:09:06