1. Duurzame en groeiende stad

1.4 Mobiliteit

Risico's

Onderstaand de top 3 van financiële risico’s die voor dit programma geïnventariseerd zijn. Dit laat onverlet dat er naast de financiële risico’s, ook andere risico’s kunnen zijn. Die zijn hier niet in meegenomen.
Tabel:PF.R.1.4

Nr.

Risico

Beheersmaatregel

Benodigde weerstands-capaciteit in €

Portefeuille-houder

1

Project Fietsparkeren Station Amersfoort: Aanbestedingsrisico, aanbestedingsmarkt is veranderd. Deze is grillig/onvoorspelbaar, dit kan leiden tot meerkosten.

Voor de aanbesteding wordt er een aanbestedingsraming opgesteld, deze moet passen binnen de budgetten. Anders start de aanbesteding niet.

592

Buijtelaar

2

Project Westelijke ontsluiting: Niet of niet tijdig aan kunnen brengen van constructies in de ondergrond

1. Gerichte analyse door geotechnisch specialist op omvang risico ter plaatse van de aan te brengen constructies in de grond.
2. Alternatieve uitvoeringsmethodieken beschouwen in ontwerp en beoordelen op ‘robuustheid’ op aantreffen onvoorziene objecten/harde (grind)lagen.
3. Uitvoeringsmethodieken contractueel voorschrijven of uitsluiten.
4. Extra TVP's reserveren om tegenvallers in het aanbrengen van constructies in de ondergrond op te vangen
5. Voorschrijven heiproef in contract (uit te voeren door ON).
6. Nader onderzoek nodig. Eelco Oskam (geotechneut van ProRail) voor second opinion inschakelen.

569

Buijtelaar

3

Project Fietsparkeren Station Amersfoort: Vormgeving toegang ligt nog niet vast. Hier wordt nog over geparticipeerd. Dit kan tot meerkosten leiden.

Tijdens participatietraject en daarop volgende besluitvorming sturen op budget

295

Buijtelaar

ga terug
Deze pagina is gebouwd op 06/10/2020 08:12:43 met de export van 06/10/2020 08:09:06