1. Duurzame en groeiende stad

1.4 Mobiliteit

Tabel: PF.1.4.01 Afwijking op jaarrekening

Programma
Begroting 2019 primitief
Begroting 2019
Rekening 2019
Afwijking 2019
(bedragen x € 1.000)
Totaal lasten
-7.137
-7.731
-7.419
312
Totaal baten
3.032
3.032
3.381
349
Toevoegingen aan reserves
-3.700
-3.700
-3.700
0
Onttrekkingen aan reserves
1.612
1.720
108
-1.612

Tabel: PF.1.4.02 Analyse verschillen programma

Analyse verschillen programma

Lasten

Baten

1.4 Mobiliteit

312

-1.263

1.4.1 Mobiliteit

312

349

9 Toevoeging / onttrekking aan reserve

0

-1.612

Analyse

Een ‘min’ betekent een financieel nadeel voor de gemeente en een ‘plus’ een financieel voordeel. Een ‘I’ staat voor Incidenteel (eenmalig) en de ‘S’ voor Structureel (doorlopend). De financiële analyses zijn op hoofdlijnen en geven de belangrijkste financiële afwijkingen aan. Dat betekent dat de financiële verklaring niet in alle gevallen uitputtend zal zijn. Bedragen onder de € 0,1 miljoen laten wij doorgaans buiten beschouwing in de financiële analyses en de begrotingsrechtmatigheid.

Toelichting op de belangrijkste afwijkingen

Lasten

Baten

I / S

Tabel: PF.A.1.4.3 VERDER Amersfoort, bevoegd gezag, in uitvoering

Proj.

Omschrijving

Budget

Lasten < 2019

Lasten 2019

Totaal lasten

Afspra-ken (be-stuurs) overeen- komst

Saldo

Soort
maatregel

Stand van Zaken

9

Fietsroute Afrt-Centr - Nrd

1.167

167

64

231

0

936

No Regret

In voorbereiding

10

Fietsnetwerk Leusden-Amersfoort-Soest

2.868

470

95

563

0

2.305

No Regret

In voorbereiding

11

Fietsroute Leusden-Amersfoort Noord-Baarn

12

12

0

12

0

0

No Regret

Afgerond

12

Fietsroute Hoevelaken-Amersfoort Noord-Soest

451

232

0

232

0

219

No Regret

Ingeruild (uitvoeringsprogramma fietsplan)

16

Fietsverbinding Dorresteinseweg A'rt - Leusden

130

180

0

180

0

-50

Basis

Afgerond

26

Stedelijke Distributie

91

17

0

17

0

75

No Regret

In uitvoering

40

Capaciteitsverbetering Westelijke Ontsluiting Amersfoort

60.000

14.928

4.649

19.577

0

40.423

Aanvullend

In voorbereiding

88

Uitbr. fietsparkeervoorzieningen bij Stations A'frt / A'frt Schothorst en A'frt Vathorst

3.700

150

0

150

0

3.550

Basis

Deels afgerond (Schothorst), deels ingeruild (Vathorst), deels in voorbereiding (Station A'foort)

112

Fietsverbinding Amersfoort - Nijkerk

2.970

685

8

692

0

2.278

Basis

In voorbereiding

114

Aanleg en uitbr. fietsenstalling A'frt Centrum

311

311

0

311

0

0

Basis

Afgerond

115

Aansluiten Heideweg op Ringweg oost

466

466

0

466

0

0

Aanvullend

Afgerond

116

Ontw. Station Amersfoort tot regionale OV-knoop

2.093

1.897

0

1.897

0

196

Aanvullend

P&R afgerond, bussluis Laak 3 in voorbereiding

123a

Aanleg (H)OV A'frt Station - Centrum - A'frt Vathorst

2.200

1.649

3

1.652

0

548

Aanvullend

Afgerond

131c

Ongelijkvloerse verbinding N199

160

160

0

160

0

0

Aanvullend

Afgerond

159

Stimuleren gebruik deelauto's

108

108

0

108

0

0

Aanvullend

Afgerond

184

Ontsluiting Vathorst-West op A1

7.500

395

177

572

0

6.928

Aanvullend

In voorbereiding

191

Fietsverbinding Hoevelaken / Amersfoort Centrum via Hogeweg

870

870

0

870

0

0

Aanvullend

Afgerond

192

Fietsroute tussen Amersfoort-Vathorst en Bunschoten

550

550

0

550

0

0

Aanvullend

Afgerond

199

Kortsluiting Energie - Outputweg

20.255

6.255

0

6.255

14.000

14.000

Aanvullend

Afgerond. Opm. project is ondergebracht bij Knooppunt Hoevelaken. Dit is geregeld via BOK2. Knooppunt Hoevelaken is vertraagd a.g.v. PAS. Uitvoeringsjaar nog niet bekend.

v11

Doorstroming Bergenboulevard Vathorst

3.688

212

558

770

0

2.918

Aanvullend

Aanpassing rotonde 1 is gereed. Overige in voorbereiding.

V12

Aansluiten Danzigtunnel Vathorst

3.105

150

42

191

0

2.914

Aanvullend

In voorbereiding

V13

Vrouwenpolder

250

287

11

298

0

-48

Aanvullend

Uitgevoerd

V14

Pilot fietsverkeerslicht rotonde 6

242

201

4

205

0

37

Aanvullend

Uitgevoerd

V15

Kruispunt Heideweg-Caraiben

150

58

0

58

0

92

Aanvullend

Uitgevoerd

V18

reistijdwinst fietsers verkeerslichten

550

114

137

251

0

299

Aanvullend

In voorbereiding

V19

Nieuwe schakels in het fietsennetwerk

350

0

0

0

0

350

Aanvullend

In voorbereiding

V20

Verkeersveiligheid verbeteren

1.050

72

64

136

0

914

Aanvullend

In voorbereiding

V21

Verbeteren doorstroming ov Julianaplein

1.000

0

19

19

0

981

Aanvullend

In voorbereiding

TOTAAL

116.286

30.596

5.831

36.423

14.000

65.864

In 2020 gaan twee VERDER projecten volledig in uitvoering:

  • VERDER V11 – doorstroming Bergenboulevard – rotonde 1 is in 2019 aangepast, rotonde 2 wordt in 2020 aangepakt door aanleg van een fietstunnel onder rotonde 2;
  • VERDER 10 – aanleg van de snelfietsroute langs de Amsterdamseweg

In 2020 zijn twee VERDER projecten voor wat betreft de voorbereiding in een afrondend stadium:

  • VERDER 88 – aanleg van de fietskelder onder het Stationsplein;
  • VERDER 112 – aanleg van de Veentunnel

Tabel: PF.A.1.4.4 Amersfoort uitvoerder, VERDER partner

Proj.

Omschrijving

Budget

Lasten < 2019

Lasten 2019

Totaal lasten

Afspra-ken (be-stuurs) overeen- komst

Saldo

Soort
maatregel

Stand van Zaken

28

DVM

658

658

0

658

0

0

No Regret

Afgerond

97

Buslijn Leusden - Amersfoort Noord

58

58

0

58

0

0

Aanvullend

Afgerond

102

Mobiliteitsmanagement

269

240

0

240

0

29

Basis

In uitvoering

TOTAAL

985

956

0

956

0

29

Tabel: PF.A.1.4.5 Projecten Beter Benutten

Project

Omschrijving

Bijdrage excl. BTW

Goedgekeurde verschuiving

Bijdrage excl. BTW na verschuiving

Uitgaven t/m 2019

MNBB45

Fietsparkeren stations

2.773

250

3.023

1.944

MNBB46

Westelijke Ontsluiting

4.202

0

4.202

4.202

MNBB49

Groene Golf

1.297

-226

1.071

1.063

MNBB48

Doorstroming Hogeweg

904

-200

704

704

MNBB74

Busstation Schothorst

745

176

921

905

TOTAAL

9.921

0

9.921

8.818

ga terug
Deze pagina is gebouwd op 06/10/2020 08:12:43 met de export van 06/10/2020 08:09:06