1. Duurzame en groeiende stad

1.4 Mobiliteit

De voortgang van de zichtbare resultatenis in te delen in de volgende categoriën:

Doorlopend

Uitgevoerd

In uitvoering

Niet uitgevoerd

Zichtbaar resultaat

Voortgang

Toelichting

1.4.1 Mobiliteit

Voorrang geven aan innovatie en schone vormen van persoons- en goederenvervoer.

-   Provincie Utrecht heeft onderzocht of een pilot met een zelfrijdende bus (WEpod)mogelijk is tussen Amersfoort Centraal en de Nieuwe Stad inclusief het passeren van rotonde Nieuwe Poort. Op dit moment is een WEpod nog niet geschikt voor complexe verkeerssituaties zoals de rotonde Nieuwe Poort en wordt afgezien van een pilot.-   Er zijn in 2019 zo’n130 laadpalen voor elektrische auto’s in de openbare ruimte geplaatst.

1.4.1 Mobiliteit

Voorrang geven aan voetgangers, fietsers, OV, onder andere door het inrichten van de openbare ruimte voor voetgangers, fietsers en groen.

-   De Bisschopsweg is vormgegeven als fietsstraat.-   Op de Grote Koppel is een voetgangerszone ingesteld (met uitzondering van fietsers) om de overlast van bromfietsen tegen te gaan.-   De Everard Meysterweg en de Daltonstraat zijn geconstrueerd waarbij meer ruimte voor de fietsers is geboden en snelheidsremmers zijn aangebracht. -   Het kruispunt Daltonstraat/Leusderweg is gereconstrueerd waarbij fietsers een betere plek op de weg is geboden bij de opstelvakken van verkeerregelinstallaties.-   Op het winkelgedeelte van de Noordewierweg is een maximumsnelheid van 30 km/h ingevoerd.-   De oversteekbaarheid van de Vrouwenpolder ter hoogte van winkelcentrum Vathorst is verbeterd en het Icoonplein is heringericht. -   De raad heeft besloten om de binnenstad autoluw te maken. In 2020 worden de maatregelen uitgevoerd.

1.4.1 Mobiliteit

Stimuleren van alternatieven voor autobezit.

-   In het Hogekwartier is ‘axxel’ (www.axxel.nl) van start gegaan. Daar kan men deelmobiliteit afnemen tegen gunstige voorwaarden.-   Bij de gebiedsontwikkelingen op de Hoef wordt uitgegaan van het realiseren van minder parkeerplaatsen door in de plannen deelmobiliteit mee te nemen.

1.4.1 Mobiliteit

Bereikbaarheid van de stad verbeteren.

-   In het kader van Talking Traffic zijn de eerste 6 verkeersregelautomaten omgebouwd tot Intelligente Verkeerregelinstallaties (i-VRI’s). Het is de ambitie om in Amersfoort een compleet intelligent verkeersnetwerk op te zetten waardoor de benutting van, en doorstroming op, de infrastructuur van Amersfoort verbetert. Hierbij wordt waar mogelijk ook verbinding gezocht bij met de vri’s van andere wegbeheerders. -   Als onderdeel van het fietsnetwerk Amersfoort Centrum – Vathorst – Nijkerk is de Veenweg ingericht als fietsstraat en is de aanleg van de Veentunnel (onder het spoor Amersfoort – Zwolle) aanbesteed.

1.4.1 Mobiliteit

Verkeer op een veilige manier laten doorstromen.

-   Fietsers op de Vrouwenpolder hebben voorrang gekregen door het aanleggen van inritconstructies.-   Het kruispunt Vrouwenpolder-Straat van Messina is heringericht om de verkeersveiligheid te verbeteren. -   Rotonde 1 (Bergenboulevard/Olympus?Drieberg) is aangepast tot een turborotonde.-   Het fietspad van rotonde 6 (Laakboulevard/Grenspolder/Vollenhovekade) is verbreed en er is meer opstelruimte tussen het fietspad en de rotonde.

ga terug
Deze pagina is gebouwd op 06/10/2020 08:12:43 met de export van 06/10/2020 08:09:06