1. Duurzame en groeiende stad

1.1 Stedelijk beheer en milieu

Beheer infrastructuur
RIB 2018-090 Meerjarenonderhoudsprogramma 2019-2023 Op stoom komen

Bijlage Meerjarenonderhoudsprogramma 2019-2023 Op stoom komen

RIB 2019-055 Handboek Inrichting Openbare Ruimte

Integraal beheerplan 2019-2028


Essentaksterfte
RIB 2018-015


Bestrijding Japanse Duizendknoop
PVA bestrijding JDK 2017-2019

RIB 2018-028

RIB 2020-010 Evaluatie bestrijding JDK 2017-2019

Bestrijding eikenprocessierups
CB 2019-107 Voortgang bestrijding eikenprocessierups

19-11-2019 Evaluatie en Aanpak eikenprocessierups

RIB 2019-103 Evaluatie en Aanpak eikenprocessierups

Wijkonderhoud
RIB 2018-007

RIB 2018-009


Speelruimtekaarten
RIB 2018-019

Motie 2019-081M Groen en kindvriendelijk Neptunusplein


Uitwerking Groenvisie
Groenvisie 2030

Peiling uitwerking projecten Groenvisie

Bomenleidraad

RIB 2019-035 Deelprogramma Uitvoering Groenvisie

Bijlage Deelprogramma Uitvoering Groenvisie 2019-2022


Klimaatbestendigheid
RIB 2016-133

RIB 2019-034 Programma Klimaatbestendige en Groene Stad

Bijlage Deelprogramma Klimaatbestendige Stad

RIB 2020-009 Voortgang programma Klimaatbestendige en Groene Stad

Herplant bomen
RIB 2018-014

RIB 2018-055


Zelfbeheer en burgerinitiatieven
RIB 2019-044 Zelfbeheer, ja graag

Bijlage Zelfbeheer, ja graag

Afvalinzameling
RIB 2018-107 Voortgang Omgekeerd Inzamelen

Motie 2019-113M Bijplaatsen niet wenselijk

RIB 2019-107 Voortgang Omgekeerd Inzamelen

https://amersfoort.notubiz.nl/document/7553907/2

https://amersfoort.notubiz.nl/document/7751579/1/Collegebericht%202019-086%20Stand%20van%20zaken%20verplaatsing%20ROVA-

Gezonde en schone lucht
https://amersfoort.notubiz.nl/document/8357660/1

Geluidsplan ter beperking van omgevingslawaai

"Blue Deal"
RIB 2018-025

Toekomstagenda Milieu 2014-2020 Amersfoort

Samen Duurzaam, Deelakkoord Duurzaamheid
Initiatiefvoorstel gemeenteraad

Reactie college van B&W op initiatiefvoorstel

RIB Stand van zaken Duurzame Stad

Duurzaamheidsrapportage
RIB Eerste Duurzaamheidsrapportage

Duurzaamheidsrapportage en vooruitblik

Energietransitie
Amersfoort CO2-neutraal, de opgave in beeld

Energiemix Amersfoort 2030

Warmtevisie Amersfoort

RIB Uitvoering energieneutraliteit, energieleverend en circulariteit in de Nieuwbouw

Haalbaarheidsonderzoek Energielandschappen - onderdeel zonnevelden
Haalbaarheidsonderzoek Energlielandschappen - onderdeel windmolens

ga terug
Deze pagina is gebouwd op 06/10/2020 08:12:43 met de export van 06/10/2020 08:09:06