1. Duurzame en groeiende stad

1.1 Stedelijk beheer en milieu

Risico's

Onderstaand de top 3 van financiële risico’s die voor dit programma geïnventariseerd zijn. Dit laat onverlet dat er naast de financiële risico’s, ook andere risico’s kunnen zijn. Die zijn hier niet in meegenomen.
Tabel:PF.R.1.1

Nr.

Risico

Beheersmaatregel

Benodigde weerstands-capaciteit in €

Portefeuille-houder

1

Veranderende markt-omstandigheden kunnen leiden tot prijsverhogingen bij het sluiten van nieuwe contracten middels aanbestedingen. Dit speelt bijvoorbeeld bij een nieuw contract met AVU en bij projecten voor onderhoud en herinrichting.

Prijsverhogingen kunnen –deels- worden doorberekend in tarieven.

632

Koser Kaya
Kraanen
Janssen
Buijtelaar

2

Herstelkosten als gevolg van extreme weersomstandigheden (droogteschade, storm- en vorstschade, en wateroverlast).

Met onze regelmatige veiligheidscontroles en beheermaatregelen beperken we het risico van stormschade zoveel mogelijk.

442

Koser Kaya
Kraanen
Janssen
Buijtelaar

3

Invasieve exoten (met name Japanse Duizendknoop) of plagen (zoals eikenprocessierups en ratten) veroorzaken schade aan gemeentelijke eigendommen en zorgen voor extra kosten.

De structurele bestrijding van de Japanse Duizendknoop binnen de wettelijk mogelijke aanpak. In de begroting 2018-2021 zijn er voor de bestrijding van de Japanse Duizendknoop extra middelen opgenomen.

422

Koser Kaya
Kraanen
Janssen
Buijtelaar

ga terug
Deze pagina is gebouwd op 06/10/2020 08:12:43 met de export van 06/10/2020 08:09:06