4. Bestuur en dienstverlening

4.1 Bestuur en dienstverlening

% bezoekers van de balie Burgerzaken en receptie dat positief is over dienstverlening

Realisatie cijfers

Streefcijfers

2015

2016

2017

2018

2019

2019

92

92

93

93

Bron:

Klant in Focus

Toelichting:

In 2016 is een start gemaakt met het meten van de klanttevredenheid aan de balie, telefoon en op de website. In de hal van het stadhuis is een zuil geplaatst waarop de dienstverlening kan worden beoordeeld.

% bellers met het KCC dat positief is over dienstverlening

Realisatie cijfers

Streefcijfers

2015

2016

2017

2018

2019

2019

94

95

95

95

Bron:

Klant in Focus

Toelichting:

In 2016 is begonnen met het meten van de klanttevredenheid aan de balie, telefoon en op de website. Bellers van 14033 wordt na afloop van een gesprek gevraagd om de kwaliteit van het gesprek te waarderen.

% telefonische bereikbaarheid 14033 Klant Contact Centrum (KCC)

Realisatie cijfers

Streefcijfers

2015

2016

2017

2018

2019

2019

79

78

79

85

83

Bron:

KCC/KCS

Toelichting:

In 2019 is de telefonische bereikbaarheid iets gedaald ten opzichte van 2018. Maar in vergelijking met de jaren daarvoor is de bereikbaarheid wel hoger.

% afnemers van digitale diensten dat positief is over het formulier

Realisatie cijfers

Streefcijfers

2015

2016

2017

2018

2019

2019

83

84

84

Bron:

Klant in Focus

Toelichting:

In het voorjaar van 2017 zijn we begonnen met het meten van de klanttevredenheid op de digitale formulieren. Er zijn geen streefcijfers voor benoemd.

% bezoekers van www.amersfoort.nl dat positief is

Realisatie cijfers

Streefcijfers

2015

2016

2017

2018

2019

2019

54

56

52

52

Bron:

Klant in Focus

Toelichting:

Uit de resultaten over 2018 en 2019 blijkt dat de website qua klanttevredenheid minder hoog scoort dan balie en telefoon. Klanten zijn geneigd persoonlijk contact hoger te waarderen dan contact via de website. Bovendien zien we dat veel mensen op de website vooral reageren als ze iets niet kunnen vinden: vandaar de lagere score.

ga terug
Deze pagina is gebouwd op 06/10/2020 08:12:43 met de export van 06/10/2020 08:09:06