4. Bestuur en dienstverlening

4.1 Bestuur en dienstverlening

Risico's

Onderstaand de top 3 van financiële risico’s die voor dit programma geïnventariseerd zijn. Dit laat onverlet dat er naast de financiële risico’s, ook andere risico’s kunnen zijn. Die zijn hier niet in meegenomen.
Tabel:PF.R.4.1

Nr.

Risico

Beheersmaatregel

Benodigde weerstands-capaciteit in €

Portefeuille-houder

1

Verlies van gegevens door een aanval (fysiek of via internet): risico-analyse PWC 2014 in het kader van het beheer Basisregistratie Personen (BRP), ondanks de uitwijkvoorziening in Leusden

Continuïteitsplan is vastgesteld november 2019; hierin zijn te treffen maatregelen en borging door middel van oefening en training vastgelegd.

211

van Eijk
Buijtelaar
Kraanen
Bolsius
Tigelaar

2

Het ontslag/opstappen van bestuurders van de stad, waardoor er wachtgeldverplichtingen ontstaan en de voorziening wachtgeldverplichtingen onder druk komt te staan

Bij vertrek van een bestuurder wordt de concrete omvang van de totale uitkeringsrechten berekend. Bij een tekort vindt er een dotatie plaats aan de voorziening wachtgelden wethouders.

119

van Eijk
Buijtelaar
Kraanen
Bolsius
Tigelaar

3

Uitval van applicaties (Key2BZ/ JCC klantgeleiding) door verouderde ICT infrastructuur

Structurele maandelijkse monitoring van IT Dienstverlening en Advies/Burgerzaken op storingen en updates en daarbij behorende acties moeten uitval minimaliseren dan wel voorkomen. Aanschaf van nieuwe applicatie BZ draagt bij aan modernisering ICT.

89

van Eijk
Buijtelaar
Kraanen
Bolsius
Tigelaar

ga terug
Deze pagina is gebouwd op 06/10/2020 08:12:43 met de export van 06/10/2020 08:09:06