3. Lerende, werkende en dynamische stad

3.2 Onderwijs en jeugd

Projecten

Onderstaand is de voortgang van de projecten opgenomen binnen dit programma met de top 3 van de kwantitatieve risico’s.

Inhoud

Planning

Financiën

Ja

De inhoud en de scope van het project zijn in lijn met de laatste besluitvorming.

Ja

De voortgang van het project is in lijn met de planning van de laatste besluitvorming.

Ja

De huidige financiële positie is in lijn met de financiële planning uit de laatste besluitvorming.

Risico

Er is een risico dat de inhoud en de scope van de laatste besluitvorming niet haalbaar zijn.

Risico

Er is een risico dat de planning van het project conform de laatste besluitvorming niet wordt gehaald.

Risico

Er is een risico dat het budget, vastgesteld bij de laatste besluitvorming, zal worden overschreden.

Nee

De inhoud en de scope van het project wijken af van de laatste besluitvorming.

Nee

De voortgang van het project is niet in lijn met de planning uit de laatste besluitvorming.

Nee

De huidige financiële positie is niet in lijn met de financiële planning uit de laatste besluitvorming.

Tabel: PP.3.2.1

Project

Johan van Oldenbarnevelt

Kosten project

Bijdrage van derden

Saldo

Totaal budget/krediet:

13.368

3.730

9.638

Realisatie

Lasten/ Baten

8.490

8.490

Inhoud

Planning

Financiën

Stand van zaken cf besluitvorming?

risico

Toelichting:
Risico afhandeling bouwprojecten. Betreft risico dat er geen overeenstemming is tussen aannemer en bouwheer en/of bouwheer en financier. De bouwheer is het schoolbestuur, de financier is de gemeente.

ga terug
Deze pagina is gebouwd op 06/10/2020 08:12:43 met de export van 06/10/2020 08:09:06