1. Duurzame en groeiende stad

1.3 Wonen

Risico's

Onderstaand de top 3 van financiële risico’s die voor dit programma geïnventariseerd zijn. Dit laat onverlet dat er naast de financiële risico’s, ook andere risico’s kunnen zijn. Die zijn hier niet in meegenomen.
Tabel:PF.R.1.3

Nr.

Risico

Beheersmaatregel

Benodigde weerstands-capaciteit in €

Portefeuille-houder

1

Er wordt aanspraak gemaakt op onze achtervangpostie door het Waarborgfonds Sociale Woningbouw. Met als gevolg jaarlijkse rentederving op te verstrekken renteloze leningen als er aanspraak gedaan wordt op de achtervangpositie

Tegenover de leningen staat de waarde van de desbetreffende woningen; de borgstelling betreft uitsluitend de betaling van de eventuele restschuld na gedwongen verkoop; het Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen (WEW) beschikt over een fondsvermogen voor het kunnen opvangen van de verliezen.

132

Tigelaar

2

Er wordt aanspraak gemaakt op onze achtervangpositie, voor de verstrekte hypotheken onder Nationale Hypotheekgarantie, door de Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen met als gevolg jaarlijkse rentederving op te verstrekken renteloze leningen.

Tegenover de leningen staat de waarde van de desbetreffende woningen; de borgstelling betreft uitsluitend de betaling van de eventuele restschuld na gedwongen verkoop; het Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen (WEW) beschikt over een fondsvermogen voor het kunnen opvangen van de verliezen.

3

Tigelaar

ga terug
Deze pagina is gebouwd op 06/10/2020 08:12:43 met de export van 06/10/2020 08:09:06