Jaarrekening

Toelichting op de balans

Tabel: TBA.VA.2 Materiële Vaste Activa

Omschrijving

31-12-2018

Investering / opname

Des-investering

Aflossingen

Bijdragen van derden

Afschrijving

31-12-2019

Investeringen met een economisch nut

342.120

5.391

192

13.526

333.794

Investeringen met economisch nut, waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven

5.699

8.253

129

13.824

Investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut

63.271

2.719

2.999

62.991

In erfpacht

1.818

700

17

2.502

TOTAAL

412.908

17.063

0

0

208

16.653

413.110

ga terug
Deze pagina is gebouwd op 06/10/2020 08:12:43 met de export van 06/10/2020 08:09:06