Jaarrekening

Toelichting op de balans

Tabel: TBA.VA.1 Immateriële Vaste Activa

Omschrijving

31-12-2018

Investering / opname

Des-investering

Aflossingen

Bijdragen van derden

Afschrijving

31-12-2019

Bijdrage aan activa in eigendom derden

855

125

730

TOTAAL

855

0

0

0

0

125

730

ga terug
Deze pagina is gebouwd op 06/10/2020 08:12:43 met de export van 06/10/2020 08:09:06