Jaarrekening

Toelichting op de balans

Tabel: TBA.VA Vaste Activa

Omschrijving

31-12-2018

Investering / opname

Des-investering

Aflossingen

Bijdragen van derden

Afschrijving

31-12-2019

IMMATERIËLE VASTE ACTIVA

855

125

730

MATERIËLE VASTE ACTIVA

412.908

17.063

208

16.653

413.110

FINANCIËLE VASTE ACTIVA

94.865

417

14.714

80.569

TOTAAL

508.628

17.480

0

14.714

208

16.778

494.409

Toelichting:
Verwezen wordt naar de uitgebreide toelichting per onderdeel hieronder weergegeven.

ga terug
Deze pagina is gebouwd op 06/10/2020 08:12:43 met de export van 06/10/2020 08:09:06