Jaarrekening

Toelichting op de balans

Tabel: TBP.VA Vaste Passiva

Omschrijving

31-12-2018

31-12-2019

Eigen Vermogen

212.081

185.142

Voorzieningen

43.384

74.052

Vaste Schulden met een rentetypische looptijd van één jaar of langer

293.764

320.333

TOTAAL

549.229

579.527

Toelichting:
Verwezen wordt naar de uitgebreide toelichting per onderdeel hieronder weergegeven.

ga terug
Deze pagina is gebouwd op 06/10/2020 08:12:43 met de export van 06/10/2020 08:09:06