Jaarrekening

Toelichting op de balans

Tabel: TBA.VL.4 Overlopende activa

Omschrijving

31-12-2018

31-12-2019

De van de Europese en Ned. overheidslichamen nog te ontv. voorschotbedragen die ontstaan door voorfinanc. op uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel uitgesplitst naar de nog te ontv. bijdr. van:

- Europese overheidslichamen

39

12

- Overige Nederlandse overheidslichamen

27.964

12.894

Overige nog te ontvangen bedragen en vooruitbetaalde bedragen die ten laste van de volgende begrotingsjaren komen

12.696

13.932

TOTAAL

40.699

26.839

Tabel: TBA.VL.4.1 De van de Europese en Nederlandse overheidslichamen nog te ontvangen voorschotbedragen

Omschrijving

31-12-2018

Correctie
01-01-2019

Ontvangen bedragen

Toevoegingen

31-12-2019

Europees:

Urbact III/Refill

39

39

0

Dzs acces subsidie

12

12

Subtotaal Europees

39

0

39

12

12

Overig:

E27B Brede doeluitk Verkeer en Vervoer (prov Utrecht)

4.382

3.898

484

E 3 Subsidieregeling sanering verkeerslawaai (prov Utrecht)

6

-6

0

Project Verder Maatregel 199

3.518

1

3.519

Project Verder Maatregel 184

145

177

322

Project Verder Maatregel 116

1.864

1.864

0

Project Verder Maatregel 40

12.695

13.880

4.649

3.464

BBV MNL-BBV-301

46

46

Samenwerkingsagenda

5.047

12

5.059

Bijdrage Regio vervoer

307

307

0

Subtotaal overig

27.964

0

19.949

4.879

12.894

TOTAAL

28.003

0

19.988

4.891

12.906

Tabel: TBA.VL.4.2 Overige nog te ontvangen bedragen en vooruitbetaalde bedragen die ten laste van de volgende begrotingsjaren komen

Omschrijving

31-12-2018

31-12-2019

Nog te ontvangen bedragen:

Rente leningen

15

14

Het Rijk

444

820

Overige Nederlandse overheidslichamen

8.163

1.513

Nog te ontvangen bedragen niet overheid

3.879

7.827

Nog te ontvangen bedragen zorgaanbieders Sociaal Domein

0

700

Nog te ontvangen bedragen Regio Gemeenten Sociaal Domein

0

916

Nog te ontvangen verhaalbare kosten Facilitair grondbeleid

0

278

Nog te ontvangen te verrekenen kosten Facilitair grondbeleid

0

1.016

Vooruitbetaalde bedragen:

Het Rijk

87

0

Overig

108

846

TOTAAL

12.696

13.932


ga terug
Deze pagina is gebouwd op 06/10/2020 08:12:43 met de export van 06/10/2020 08:09:06