3. Lerende, werkende en dynamische stad

3.1 Economie

Groei van de werkgelegenheid in % ten opzichte van voorgaande jaar

Realisatie cijfers

Streefcijfers

2015

2016

2017

2018

2019

2019

-2,3

-0,5

1,1

4,5

3,4

Bron:

PAR

Toelichting:

We streven naar een groei die hoger is dan het landelijke gemiddelde (in 2018: 4,5% in Amersfoort tegen 2,2% landelijk). We geven geen streefcijfers omdat de trend te afhankelijk is van de conjuntuur. Zie ook: www.amersfoortincijfers.nl/dashboard.

Aantal banen per 1000 inwoners van 15 t/m 64 jaar

Realisatie cijfers

Streefcijfers

2015

2016

2017

2018

2019

2019

811

801

804

835

857

800

Bron:

Lisa, bewerking O&S

Toelichting:

Amersfoort streeft naar een balans tussen wonen en werken. De indicator die landelijk verplicht is (BBV) meet het aantal banen (vanaf 1 uur per week) per 1000 inwoners van 15 tot 65 jaar. Deze indicator laat ons zien of de economische ontwikkeling de bevolkingsontwikkeling voldoende bijhoudt. Streefcijfers: ‘meer dan 800 banen per 1000 inwoner van 15-65 jaar’. Toelichting: Bij een gezonde balans tussen wonen en werken, is er getalsmatig naast elke werkende Amersfoorter ook een baan. Zie ook Dashboard economie en arbeidsmarkt op www.amersfoortincijfers.nl.                           

Positie op de sociaal-economische index

Realisatie cijfers

Streefcijfers

2015

2016

2017

2018

2019

2019

4

4

3

3

3

3

Bron:

Atlas voor gemeenten

Toelichting:

We willen sociaal-economisch een blijvende toppositie in Nederland behouden. De rangorde laat ons zien hoe vitaal Amersfoort is op aspecten als werkgelegenheid, werkloosheid en bijstand, in vergelijking met andere steden (50 grootste gemeenten). We streven ernaar om de positie in de top-3 minimaal te behouden. Het cijfer van 2019 is gepubliceerd in 2019, maar gaat vooral over cijfers van 2018.
Streefcijfer: ‘top 5 positie’. Toelichting: De Atlas voor Gemeenten bevat een benchmark van de sociaal-economische positie van de 50 grootste gemeenten in Nederland. Zie ook www.amersfoortincijfers.nl.                  

ga terug
Deze pagina is gebouwd op 06/10/2020 08:12:43 met de export van 06/10/2020 08:09:06