Jaarrekening

Toelichting op de balans

Tabel: TBP.VL Vlottende Passiva

Omschrijving

31-12-2018

31-12-2019

Netto-vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan één jaar

92.288

59.643

Overlopende Passiva

64.402

44.940

TOTAAL

156.690

104.584

ga terug
Deze pagina is gebouwd op 06/10/2020 08:12:43 met de export van 06/10/2020 08:09:06