5. Financiën en belastingen

5.1 Financiën en belastingen

De voortgang van de zichtbare resultatenis in te delen in de volgende categoriën:

Doorlopend

Uitgevoerd

In uitvoering

Niet uitgevoerd

Zichtbaar resultaat

Voortgang

Toelichting

5.1.1 Financiën en belastingen

We voeren een solide financieel beleid waarbij de meerjarenbegroting binnen iedere jaarschijf materieel en structureel in evenwicht is.

5.1.1 Financiën en belastingen

We streven naar een gematigd lastenniveau, rekening houdend met de benodigde voorzieningen in de stad.

ga terug
Deze pagina is gebouwd op 06/10/2020 08:12:43 met de export van 06/10/2020 08:09:06