2. Inclusieve en veilige stad

2.2 Veiligheid en handhaving

Risico's

Onderstaand de top 3 van financiële risico’s die voor dit programma geïnventariseerd zijn. Dit laat onverlet dat er naast de financiële risico’s, ook andere risico’s kunnen zijn. Die zijn hier niet in meegenomen.
Tabel:PF.R.2.2

Nr.

Risico

Beheersmaatregel

Benodigde weerstands-capaciteit in €

Portefeuille-houder

1

Besmetting van de openbare ruimte met asbest als gevolg van een brand. De kosten van het schoonmaken van de openbare ruimte kan mogelijk niet op de veroorzaker/vervuiler verhaald worden.

Maatregelen van brandpreventie.

Maximaal inzetten om de kosten zoveel mogelijk te verhalen op de vervuiler.

287

Bolsius
Kraanen

2

Om grote evenementen voor de stad Amersfoort te kunnen behouden is er voor gekozen om niet alle kosten door te berekenen in de evenementenvergunningen. Doordat vooraf de evenementenkalender niet volledig is in te schatten, ontstaat het risico dat het tekort op de evenementen hoger is dan vooraf ingecalculeerd.

Betreft alleen de maatschappelijke evenementen. Voor commerciële evenementen worden de reguliere tarieven gehanteerd.

104

Bolsius
Kraanen

3

De illegale stort van asbest, waarvan de eigenaar niet is te achterhalen waardoor de kosten van verwijdering voor gemeente Amersfoort zijn.

Legaal storten van asbest is laagdrempelig.

56

Bolsius
Kraanen

ga terug
Deze pagina is gebouwd op 06/10/2020 08:12:43 met de export van 06/10/2020 08:09:06